Talihim Yok Bahtım Kara – Keman Notaları

Published on 30 Temmuz 2017

Talihim Yok Bahtim Kara
eserin sözleriEnjoyed this video?
Talihim Yok Bahtim Kara-Keman-Notalari
"No Thanks. Please Close This Box!"